Asocijacija za razvoj kvaliteta
mesa i proizvoda od mesa

--

Serbian Meat
Quality Association

--

Kulski put 26

21460 Vrbas, Srbija

--

info@asocijacijaim.rs

www.asocijacijaim.rs