Asocijacija za razvoj kvaliteta mesa i proizvoda od mesa je udruženje proizvodjača mesa i proizvoda od mesa koje neguju visoki kvalitet i tradiciju ovih prostora kao imperativ svoje poslovne strategije i nastupa na tržištu. Asocijacija je osnovana u septembru 2016. godine, a sa ciljem:

  • promovisanja mesne prehrambene industrije strateški orijentisane na proizvodnju proizvoda kvaliteta višeg u odnosu na industrijske standarde i propisane minimalne zakonske uslove za pojedine vrste prehrambenih proizvoda;
  • promovisanja proizvoda višeg kvaliteta, koji se svojim posebnim svojstvima jasno razlikuju od proizvoda iste kategorije, a proizvedeni su od domaće sirovine i imaju kvalitet viši od proizvoda iste kategorije u smislu zahteva relevantnih propisa i standarda;
  • zaštite prava i interesa proizvodjača mesa i proizvoda od mesa pred nadležnim državnim organima, domaćim i stranim organizacijama i stranom konkurencijom;
  • saradnje sa svim akterima posvećenim razvoju kvaliteta proizvoda.

Podršku u osnivanju Asocijacije i razvoju standarda Srpski kvalitet pružile su Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedninjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), i to u okviru višegodišnjeg projekta koji se realizuje u Srbiji – Unapređenje kvaliteta i bezbednosti hrane u sektoru proizvodnje mesa. Asocijacija aktivno ušestvuje u postupku sertificiranja proizvoda oznakom "Srpski kvalitet" obezbeđujući stručni konsensus samih proizvodjača o postojanju posebnih svojstava proizvoda (u smislu višeg kvaliteta) u meri koja zaslužuje kandidaturu za posebnu oznaku.

Mesna industrija je jedna od najvećih prehrambenih industrija, bazirana na tradicionalnim ukusima i navikama populacije ovog podneblja, sa strogim regulatornim okvirom vezanim za bezbednost proizvoda. U vremenu novih trendova u ishrani i preispitivanja šta je zdravo i šta je kvalitetno od namirnica, Asocijacija (poštujući sve ove trendove, ukuse i pravo izbora potrošača) ujedinjuje proizvodjače koji drže do kvaliteta i tradicije u misiji promovisanja proizvoda za koje struka tvrdi da su višeg kvaliteta, odnosno da su visokokvalitetne namirnice sa posebnim svojstvima vrednovano sa svih relevantnih aspekata.

Asocijacija ima za cilj da kroz ostvarenje svoje misije ne samo edukuje širu javnost i ponudi adekvatnu sliku šta je sve od namirnica kvalitetno, nego i da učini domaću mesnu industriju konkurentnijom u širim tržišnim okvirima.