Članice i osnivači Asocijacije za razvoj kvaliteta mesa i proizvoda od mesa su: CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas, Industrija mesa TOPOLA d.o.o. Bačka Topola, ZLATIBORAC d.o.o. Beograd, YUHOR – Export a.d. Jagodina, Radnja za preradu i konzervisanje mesa i trgovinu Мoricz Jermenovci, a pridružena članica NEOPLANTA d.o.o. Novi Sad.

CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas

Kulski put 26, 21460 Vrbas, Srbija

+381 21 7953 630

info@carnex.rs

www.carnex.rs

Industrija mesa TOPOLA d.o.o. Bačka Topola

Maršala Tita 3, Bačka Topola, Srbija

+381 (0) 24 712 360

office@imtopola.rs

www.imtopola.rs

ZLATIBORAC d.o.o. Beograd

Mojkovačka 58, 11136 Beograd, Srbija

+381 11 63 555 63

office@zlatiborac.rs

www.zlatiborac.com

YUHOR – Export a.d. Jagodina

Kablovska bb, 35000 Jagodina, Srbija

+381 35 200 300

office@yuhor.rs

www.yuhor.rs

NEOPLANTA d.o.o. Novi Sad

Primorska 90, Novi Sad, Srbija

+381 21 4873 804

office@neoplanta.co.rs

www.neoplanta.rs